Lexikon

Lakodalmas kislexikon

 


Aranypilizés:

A menyasszony ruháit díszítő rozmaring és egyéb virágok arany színű szalaggal való átkötése.
**************


Cődörasszony:

A házasság létrehozásában közvetítő szerepet betöltő asszony (rendszerint rokon).
**************


Csókolódó:

A szülő jelenlétében tartott nyilvános tanúságtétel arról, hogy a fiatalok házasságot fognak kötni.
**************


Csoszogó:

A házasság létrehozásában közvetítő szerepet betöltő asszony (rendszerint rokon).
**************


Dunnadalok:

A menyasszony bútorainak, ruháinak vőlegényhez szállításakor énekelt dalok.
**************


Eladott Lány:

Menyasszony, vagyis a házasulandó leány.
**************


Eljegyzés:

A szülők jelenlétében tartott nyilvános tanúságtétel arról, hogy a fiatalok a közeljövőben házasságot fognak kötni.
**************


Feladás:

A házassági szándék nyilvános és hivatalos bejelentése.
**************


Gyalogszarka:

A tervezett házasság előkészítésében és létrehozásában közvetítő szerepet betöltő személy (rendszerint rokon).
**************


Gyalogsátán:

A tervezett házasság létrehozásában közvetítő szerepet betöltő asszony.
**************


Gögyü:

Házasság közvetítő asszony (rendszerint rokon).
**************


Gyűrűzés:

A szülök és a rokonok jelenlétében tartott nyilvános tanúságtétel arról, hogy a fiatalok házasságot fognak kötni.
**************


Háztűznéző:

Leány vagy a legény házának, környezetének megnézése.
**************


Hajnal kiállítás:

A kézfogó napján hajnalban énekszóval hívják össze a rokonokat, majd együtt mennek be a menyasszonyos házba (főleg a Zombor vidéken).
**************


Hirdetés:

A házassági szándék hivatalos bejelentése a templomban (általában három alkalommal).
**************


Hívogatás:

Vendégek meghívás útján való értesítése a lakodalom idejéről és helyéről.
**************


Huppogatás:

A kézfogást megelőző este az ismerős legények a lányos ház előtt kolompolnak, tilót vernek, cserepet dobálnak, kiabálnak így hozzák a falubeliek tudtára az eljegyzést.
**************


Iratkozás:

A házassági szándék hivatalos bejelentése.
**************


Jegyajándék:

A leány a legénytől (és fordítva is) különböző, többnyire jelképes ajándékot (kendőt,szoknyát,gyűrűt, stb.) kap.
**************


Jegyben járás:

Az eljegyzés, vagyis a jegyváltás és a házasságkötés közötti időszak.
**************


Jegyespár:

A házasság szándékával egymással szemben elkötelezett két személy.
**************


Kárlátó:

A lakodalom után pár nappal a házasság által rokonságba került két család kölcsönösen felkeresi egymást és megtekintik a lakodalmi mulatság közben keletkezett károkat.
**************


Kelengye:

A menyasszony által a házasságba vitt ruhaneműk.
**************


Kendőváltás:

Általában a szülők jelenlétében megtartott nyilvános tanúságtétel arról, hogy a fiatalok házasságot fognak kötni.
**************


Kendőcsere:

A szülők és a rokonok jelenlétében tartott nyilvános tanúságtétel arról, hogy a fiatalok házasságot fognak kötni.
**************


Kendőfa állítás:

Néhol a kézfogó után a lányos háznál nyoszolyófát vagy kendőfát állítanak.
**************


Kéretés:

Leánykéretésre csak akkor kerül sor, ha a lány és a legény előzetesen megegyeztek, és az előzetes puhatolózás és a háztűznézés is megtörtént már.
**************


Kézfogó:

A szülők és a szűkebb rokonság jelenlétében tartott nyilvános tanúságtétel arról, hogy a fiatalok házasságot fognak kötni.
**************


Kikérés:

Általában a szülők jelenlétében tartott nyilvános tanúságtétel arról, hogy a fiatalok hátasságot fognak kötni.
**************


Kikolompolás:

A leánykéréskor az ismerős legények az illető ház tájékán nagy lármát csapnak.
**************


Kiszólás:

A násznagy választáskor a kijelölt násznagy sorra megnevezi a vőfélyt vagy vőfélyeket, a nyoszolyólányokat, hogy vállalják a tisztséget.
**************


Kitolókása:

Az esküvői lakoma vége felé felszolgált étel, amely a vendégek távozásának óhajtását jelenti.
**************


Kommendálás:

A házasságra ajánlás mindkét irányban.
**************


Közvetítés:

A házasságkötésre hajlandó leány és legény közötti közvetítési folyamat, amelyet többnyire egyik rokon, öregasszony szervezi.
**************


Koszorú kötés:

A menyegzői díszül szolgáló koszorú elkészítése közben a vőlegény a barátaival a lányok szórakoztatására mulatságot rögtönöz.
**************


Köszköpü:

A házasság létrehozásában közvetítő szerepet betöltő asszony (rendszerint rokon).
**************


Követasszony:

A házasság létrehozásában közvetítő szerepet betöltő asszony (rendszerint rokon).
**************


Kuciknézés:

A leány házának, környezetének megnézése, ha a fiatalok nem egy faluból valók.
**************


Kullogó:

Házasság közvetítő asszony (rendszerint rokon).
**************


Párnatánc:

A menyasszony vőlegényhez költözésekor az ismerős leányok és legények az úton haladva általában vidám táncot szoktak járni.
**************


Legénybúcsú:

Az esküvő előtti napokban a vőlegény barátaival együtt ivászat közben búcsúzik a legény éveitől.
**************


Leánycégér készítés:

A lányos ház előtt felállított különböző nagyságú feldíszített oszlop vagy fa, annak jelölésére, hogy a házban eladó lány van.
**************


Leánynéző:

Előzetes tudakolózás után a legény szüleivel meglátogatja a lányos házban élőket.
**************


Leányvevés:

A szülők és a rokonok jelenlétében tartott nyilvános tanúságtétel arról, hogy a fiatalok a közeljövőben házasságot akarnak kötni.
**************


Mányik:

A házasság közvetítésében fontos szerepet betöltő asszony (rendszerint rokon).
**************


Maskarák:

Rongyos ruhába beöltözött, tréfás játékokat és bohózatokat játszó személyek.
**************


Mátka:

Vőlegény vagyis a házasulandó legény.
**************


Mátkapár:

Az új pár, vagyis az esküvői és a lakodalmi események során egymással házasságot kötött nő és férfi.
**************


Mátkásulás:

A szülők és a szűkebb rokonok jelenlétében tartott nyilvános tanúságtétel arról, hogy a fiatalok nemsokára házasságot fognak kötni.
**************


Móring:

Az a vagyonrész, amelyet a nő hoz a házasságba, vagy amelyet a férfi köt le a nőnek arra az esetre, ha előbb halna meg mint a felesége.
**************


Móringolás:

A házasság révén szerzett vagyonrész.
**************


Nyoszolyólányok:

Koszorúslányok, a menyasszonyt az esküvő és a lakodalom során kísérő, rokonokból, barátnőkből és ismerősökből álló leány csapat.
**************


Násznagy:

A lakodalom idejére a ház gazdája és szóvivője, ő fogadja a vendégeket és látszatra ő parancsol a lakodalmas házban.
**************


Oltárrakérés:

Az esküvői menet indulása előtt a lányos háznál a vőfély vagy a násznagy újra kikéri a szülőktől a menyasszonyt.
**************


Pártaszedés:

A menyasszony pártájának közös elkészítése alkalmi dalok éneklése közben történik.
**************


Pokolpemét:

A házasságot közvetítő asszony (rendszerint rokon).
**************


Pemetasszony:

A házasságot közvetítő asszony (rendszerint rokon).
**************


Rozmaring aranyozás:

A menyasszony ruháit díszítő rozmaring és egyéb virágok csokrainak elkészítése.
**************


Rozmaringkötés:

A menyasszony ruháit ékesítő rozmaring díszek és egyéb virágok összeszedése.
**************


Rusnyogó:

A leány házának és környezetének megnézése.
**************


Siratóest:

Valamelyik esküvő előtti nap estéjén a menyasszony barátnői és rokonai összejönnek elbúcsúztatni a házasulandó leányságát.
**************


Szérjest:

A lakodalomra meghívandók névsora.
**************


Szégyenbokréta:

A legény kalapjába tűzött színes kendő vagy szalagos rozmaring dísz annak jelölésére, hogy az illető jegyben jár.
**************


Szeméttipró:

A házasság közvetítésében szerepet játszó asszony (rendszerint rokon).
**************


Szörző:

A házasságot közvetítő asszony (rendszerint rokon).
**************


Takarodóleves:

A lakodalmi mulatság végén felszolgált, többnyire savanyú káposzta leves (korhely leves), amely egyben a mulatozás mielőbbi befejezésére figyelmezteti a vendégeket.
**************


Tallér mutatás:

Házasulandó sorba került legénynek az apja egy tallért ad annak jelképéül, hogy megházasodhat, ezután a legény elmegy és ezt megmutatja az általa kiszemelt leánynak.
**************


Télizöld szedés:

Az esküvő előtti vasárnap a menyasszony és a barátnői énekelve szertartásosan az erdőbe mennek téli zöldet szedni a menyegzői díszekhez.
**************


Tollfosztás:

Menyasszony ágyneműjéhez az ismerős és rokon lányok, asszonyok közösen készítik el a szükséges tollat.
**************


Tudató asszony:

A házasság közvetítésében fontos szerepet betöltő asszony (rendszerint rokon).
**************


Tűz-víz nézés:

Leány házának és környezetének megnézése ha a fiatalok nem egy faluból valók.
**************


Varró:

A menyasszony nőrokonainak és leánypajtásainak közös munkája a menyasszonyi ruha és kelengye.
**************


Vőfély:

A lakodalmi események lebonyolításának rendezői tisztségét betöltő személy.
**************

 


 

Viráglexikon:

 

Egy-két virághoz fűződő gondolat


——————————————————————————–

Árvácska

 

Barátság

Babér
Dicsőség, költői becsvágy

Bazsarózsa
Múló öröm

Bogáncs
Félelem

Búzavirág
Nem adom fel a reményt

Citrom
Egészség

Hanga
A továbbiakban egyedül akarok maradni, és nem keresek szerelmi kapcsolatot

Harangvirág
Gyengének tartalak

Havas szépe
Mikor látjuk újra egymást?

Ibolya
Szerénység;
Van egy közös titkunk;
A leggyengébb érzések fűznek hozzád;

Jázmin
Varázslatos vagy

Krizantém
Szabad a szívem

Liliom
Ártatlan vagyok

Nád
„Meghajlunk,
Meg nem törünk”

Napraforgó
Te nekem túl igényes vagy

Nárcisz
Adakozás;
Hiúság

Nefelejcs
Hűség

Nőszirom
Nem adom fel,
Harcolok érted

Orgona
Higgy nekem!

Rozmaring
Örök hűség

Rózsa
Szeretlek

Százszorszép
Hallgatás

Szegfű (piros)
Forró szerelem

Szegfű (fehér)
Még szabad vagyok

Comments are closed.