Idézetek, versek 4

Ha figyelünk valakire, akkor meghallgatjuk,
bizonyos értelemben elfogadjuk, amit mond.
(Stella Terrill Mann)


Ha minden ember csak egy másikat boldogítana, paradicsomkertté lenne a föld.
(Dosztojevszkij)


Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen
példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki,
hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant.
(A. de Saint-Exupéry)


Ha van szerelem, amely tiszta – akkor az a szerelem az,
amely a szív mélyén rejlik, s amelynek magunk sem vagyunk tudatában.
(La Rochefoucauld)


Helytelen azt hinnünk, hogy a szerelem hosszas
együttlét és kitartó udvarlás gyümölcse.
A szerelem a szellemi-lelki rokonság gyermeke,
s ha egyetlen pillanat nem hozza létre ezt az
összetartozást, hosszú évek alatt sem születik meg soha.
(Kahlil Gibran: Törött szárnyak)


Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben
és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk.
(Curie)


Hogyha szeretsz, add a kezed,
és ne kérdezd, hogy ki vezet,
és ne kérdezd, hogy hova megyünk,
csak azt kívánd, örökre együtt legyünk.
(Love story: ismeretlen)


Igen a válasz és ebben biztos vagy.
Az „igen” belenyugvás, hagynod kell.
Hagynod kell, hogy úgy legyen.
(John Lennon)


Ismerem azokat a szavakat,
amelyeket még ki sem ejtettél.
Már tudom hová tartasz,
mikor még el sem indulsz.
Tudok a féltett titkaidról,
amiket mélyen elrejtesz.
Mindent tudok rólad, kedvesem,
nem vagyok kém, csak szeretlek!
(Jim Morrison)


Jegyezd meg jól az utat, amerre mégy
attól pedig ne félj, hogy én elmegyek innen
legfeljebb időnként felmászom a szikla tetejére,
hogy megláthass, vagy én veszlek észre majd az úton.
(Cervantes)


Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
Az emberek elfelejtették ezt az igazságot.
Neked azonban nem szabad elfelejtened.
Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.
(A. de Saint-Exupéry)


Keresd és rálelsz – amit nem keresnek, felfedezetlen marad az.
(Szophoklész)


Keresek egy tökéletes párnát.
Azt hiszem, hogy valahol a tied mellett van.
(Ashleigh Billiant)


Kezedben életed kulcsa nézz szét, s amit látsz, az mind benned van.
(Paul Fleming)


Két boldog szerelmes kis kunyhóban is megfér.
(Schiller)


Legyen benned szeretet mindenki iránt, senki sem más mint a többi.
(Rámakrishna)


Légy messze bár, mindig itt a helyed,
nem juthatsz túl gondolataimon,
s én velük vagyok, ok meg teveled,
s ha alszanak, fölkölti arcod éke Szívemet szívem és szemem örömére.
(William Shakespeare)


Légy szíves, szelídíts meg engem! Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra.
Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra.
(A. de Saint-Exupéry: A kis herceg)


Megpróbáltalak levegőnek nézni,
de rájöttem levegő nélkül nem tudok élni.
(John Lennon)


Mert a meztelenül összefonódók sérthetetlenül lépnek az időn át,
s bizton visszatérnek a kezdetekhez, nincs te, se én, se tegnap,
se ma, nincs név, egy testben s egy lélekben két igazság, ó teljesült lét.
(Octavio Paz – Somlyó György fordítása)


Mert minden lélek összetett, s nem ismeri a részeit
külön-vegyített lelkeket a szerelem eggyé vegyít.
(John Donne)


Mert tudod, hogy a lágyság erősebb, mint a keménység,
a víz erősebb, mint a szikla, a szeretet erősebb, mint az erőszak.
(Hesse: Sziddhárta)


Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval,
csak te, csak én, örökké és holtomiglan.
Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni,
lelkünk mélyén őszintén igazán szeretni.
(Stendhal)


Minden kapcsolat egyfajta szent őrület,
amit nem lehet megfejteni, hanem tisztelni rejtett tikait.
(Platon)


Minden nap elmúlik valami, amiért az ember szomorkodik.
De mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni.
(Hérakleitosz)


Mindenek fölött légy hű magadhoz: így, mint napra éj,
következik, hogy ál máshoz se lész.
Isten veled: áldásom benned ezt érlelje meg majd!
(William Shakespeare: Hamlet)


Mindig van egy kis őrültség a szerelemben.
De mindig van egy kis okosság is az őrületben.
(F. Nietzsche)


Mondd újra s újra, mondd és újra mondd,
hogy szeretsz! Bár az ismételt szavak
kakukknótához hasonlítanak,
emlékezz rá, hogy se mező, se domb
nincs kakukknóta nélkül, ha a lomb
újul tavasszal s kizöldül a mag.
Egyszeri szó, mint szellem hangja, vak
sötétben zeng el és kétség borong
nyomában. Ismételd! Szeretsz. Ki fél,
hogy a rét túl sok virággal veres
s az ég túl sok csillaggal ékszeres?
Mondd, szeretsz, szeretsz. Hangod úgy zenél,
mint ezüst csengő, újrázva. Beszélj:
de ne feledd, hogy némán is szeress!
(Elisabeth Barrett Browning: Mondd újra – Babits Mihály fordítása)


Most valóság lesz minden édes remény,
mely ott él a szív rejtekén.
Az élet és a szerelem tárt karokkal vár,
s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.
(Fagyejev)


Mérlegelni, aztán merni.
(Moltke)


Nagyon kevés szeretőnek lenni.
Nagyon sok szerelmesnek lenni.
(Paul Géraldy)


Ne csüggedj, hiszen ifjú vagy! Minden elérhető.
Ha van benned bátorság, remény és szeretni erő!
(Victor Hugo)


Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka,
hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.
(William Shakespeare)


Nem tudom mit rejt a sorsod,
mosolyt hoz-e vagy könnyeket,
tanuld meg hát feledni a rosszat,
és őrizd meg a boldog perceket.
(Hemingway)


Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket.
(Charlotte Brontë)


Nincs szükségem olyan barátra, aki változik amikor én változom,
és aki bólint, amikor én bólintok; az árnyékom mindezt sokkal jobban képes ellátni.
(Plutarkhosz)


Néha, ha belegondolok, hogy jelentéktelen dolgok milyen súlyos következményekkel tudnak járni. Elfog a kísértés, hogy kijelentsem: jelentéktelen dolgok nincsenek.
(Bruce Barton)


Oly sok szépet ígértünk egymásnak
forrón lángol szerelmünk tüze,
ha mindig ily szép lenne az élet
tán nem is lenne szükség esküre.
Legyen bármily hosszú is az élet,
sírig tartó boldogságot ad,
bátran nézhetsz az emberek szemébe,
mindaddig, míg betartod szavad.
(Drayton)


Semmi sem rendezettebb, mint az,
amit a szeretet rendez el, és
semmi sem szabadabb, mint
amit a szeretet köt össze.
(Chiara Lubich)


Semmi sem ér többet a mai napnál.
(Goethe)


Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket,
amely annyira erős, hogy fölemel bennünket s annyira
gyönge, hogy éppoly szüksége van reánk, mint nekünk őreá.
(Paul Géraldy)


Szeress míg csak szeretni tudsz.
(Freiligrath)


Szeretni annyi, mint vállalni a legnagyobb kockázatot.
Jövőnket és boldogságunkat adni valaki kezébe.
Engedni, hogy kétkedés nélkül bízzunk valakiben.
Elfogadni sebezhetőségünket. Én pedig szeretlek.
(Helen Thomson)


Szeretni semmi.
Ha szeretnek, az már valami.
Ha szeretsz és szeretnek, az a minden.
(T. Tolis)


Szeretni valakit, az több mint egy erős érzés – az döntés, ítélet és ígéret.
(Erich Fromm)


Szívembe vágyat is csak vágyad olt már,
benned születnek gondolataim,
szavaim lángját lelked tüze szítja.
Nem érek többet nélküled a holdnál,
amely az égbolt éji útjain
csak a leszállt nap fényét veri vissza!
(Michelangelo)


Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert,
akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait,
akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.
(Hemingway)


Tanuld olvasni sok néma jelem,
szemmel is hall az okos szerelem.
(William Shakespeare)


Te azért születtél, hogy szeressenek,
én azért születtem, hogy téged szeresselek.
S csak annyit ér az életem,
amennyi boldogságot adsz te nekem.
Azt adom, mi legnagyobb: a szívemet,
mely útra kelt és felkutatta tiedet.
Rejts el, őrizz, éltess engem kedvesem
én veled leszek, te leszel a mindenem.
(Goethe)


Vagyok, mint megszegendő kenyered,
mint színtadó tüzed s mint tiszta csermely,
ki holtakig kísér utad hű társaként.
(Yves Bonnefoy)


Valakit szeretni annyit jelent, mint egyedül gyönyörködni olyan csodában, amely mindenki más számára láthatatlan.
(F. Mauriac)


Vágyaim vándorolnak mindig feléd,
fogadd minden napomnak árnyát, tüzét!
(Victor Hugo)


Élj, szeress, légy boldog, és hidd el nekem: szeretni annyit jelent, mint élni valakiért, s ez teszi szebbé az életet.
(A. de Saint-Exupéry)


Öregedjünk meg együtt, a sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi, ketten, egy szerelemmel.
Szerelmünk Isten áldja meg, szerelmünk Isten áldja meg.
(John Lennon)


Összedőlhet fenn a magas ég,
leomolhat minden, ami ép.
Egy a fontos, hogy te szeress,
minden más csak semmiség.

Örök életet élsz énvelem,
vár reánk a kéklő végtelen.
Mert a sors egymásnak szánja,
kiket összeköt a szerelem.
(Edit Piaf)


Aki hibátlan barát után kutat, anélkül marad.
(Török közmondás)


Ha házasodni készülsz, legyen nyitva mind a két szemed.
Ha megházasodtál, hunyd be az egyiket.
(Keleti bölcsesség)


Járj el gyakran felebarátod házába, mert a dudva hamar felveri a járatlan ösvényt.
(Skandináv mitológia)


Megkötöm lovamat szomorú fűzfához,
megkötöm szívemet gyönge violához.
Lovamat eloldom, mikor a nap fölkel,
de tőled violám csak a halál old el.
(Magyar népdal)


Szerelmünk olyan, mint a ködös eső, mely lágyan szitál, de megárassza a folyót.
(Afrikai közmondás)


Ezért elhagyja az ember az ő atyját és anyját,
és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten
egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test.
Amit Isten egybeszerkesztett, ember szét ne válassza.
(Márk 10:7-9)


Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is,
szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a
zengő érc vagy pengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és
minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is,
úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről,
szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre
adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a
szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások,
eltöröltetnek, vagy akár nyelvek, megszűnnek, vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam,
mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá
lettem, elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre,
most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd,
a mint én is megismertettem.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három,
ezek között pedig a legnagyobb a szeretet.
(I. Korinthus 13:1-13)


Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást,
az Isten szeretete bennünk marad, és az Ő szeretete teljessé lett bennünk.
(I. János 4:12)


Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít.
(Zsoltárok 63:4)


Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
(Példabeszédek 4:23)


Mint liliom a tövisek közt,
olyan az én mátkám a lányok közt.
Mint almafa az erdőnek fái közt,
olyan az én szerelmesem az ifjak közt.
(Énekek éneke 2:2-3)


Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled.
Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz,
ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem.
Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is.
Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.
(Ruth 1:16-17)


Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek, mert
azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból.
Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.
Jaj pedig az egyedülállónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek,
az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?
Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak,
és a hármas kötél nem hamar szakad el.
(Prédikátor könyve 4:9-12)


Számomra alkotott, választott rég ki Isten.
Te voltál és te vagy a kincsek kincse itt lenn.
Néped népem, a te megváltód az enyém is, és ahová mégy, oda megyek én is.
Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hitünk benne.
(János 1:4-16)


Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra!
Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni.
De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak megvetnék érte.
(Énekek éneke 7:6-7)


A Mindenható arra teremtette a nőt, hogy méltó párja legyen a férfinak.
(Ismeretlen szerző)


A házasság olyan valami, mint amikor az ember
használati utasítás nélkül kezd el legoból építkezni.
(Ismeretlen szerző)


A lélek erejét és nagyságát mi sem bizonyítja jobban,
mint ha lemondunk a bosszúról, és megbocsátjuk a sértést.
(Ismeretlen szerző)


A napjaid, e bennem átélt napok átfolynak szememen, mint hosszú sorok.
S úgy állt össze közös könyvünk: a szerelem.
S ahogy fejlik meséje hősnőm vagy benne és hősöd én.
Bármi legyen, rossz vagy jó végünk, életnek szép e dús regény.
(Ismeretlen szerző)


A szerelem ékköve a hűség, próbaköve a házasság.
(Ismeretlen szerző)


Az élet remény, küzdelem, bukás,
sírig tartó vágy, versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet. Tudom, ez az élet!
Az élet rögös útján nekünk találkozni kellett,
hogy hitben, szeretetben éljünk mi egymás mellett.
Fogd meg hát kezemet, és én Veled megyek,
reád bízom magam, mert nagyon szeretlek.
Megfogom kezedet és megígérem Neked,
hogy az élet rögös útján végig elkísérlek.
Boldogok leszünk, hiszen én is szeretlek,
amíg szívem dobogni fog, hozzád mindig hű leszek.
(Ismeretlen szerző)


Az élet rögös és nehéz,
Te mindig csak előre nézz!
(Ismeretlen szerző)


Azoknak, akiket szeretünk, csaknem mindig nagyobb
a hatalmuk rajtunk, mint nekünk önmagunkon.
(Ismeretlen szerző)


Azért tanítottak meg beszélni, hogy könnyebben ki tudd fejezni magad!
Miért nem élsz ezzel a nagy lehetőséggel?
Nehéz a gondolataidban olvasni és nem biztos, hogy amit gondolsz,
azt a másik is annak látja, aminek te hiszed.
(Ismeretlen szerző)


Bármerre vezessen sorsod légy mindig szerencsés és boldog.
(Ismeretlen szerző)


Bármily csodálatos is az első szerelem, semmi nem olyan felkavaró, mintha az ember kap egy második esélyt is a boldogságra.
(Ismeretlen szerző)


De most megjártad, kedves, most az egyszer,
ezüsthálóval foglak meg, nem menekszel!
A csillagos ég hálójába foglak,
nekem fogadsz szót, meg a csillagoknak.
Az volt a veszted, mind a kettőnk veszte,
az a csillagos júniusi este.
(Ismeretlen szerző)


Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk.
(Ismeretlen szerző)


Elmúló mind, ami csillog a fényben.
Halhatatlan mind, mi ég a szívben.
(Ismeretlen szerző)


Esküvőre kondul ma a harang,
új fészket kap két fehér galamb.
Teljesedjen minden kívánsága,
boldogság kísérje új otthonába.
Halkan csendül a kisharang,
imára kulcsol a kezünk,
két szív kezet nyújt egymásnak,
örök hűséget esküszünk.
Ha majd aranygyűrű ragyog az ujjadon,
s édesanyád szívét marja a fájdalom,
mert azt hiszi, elviszlek messzire,
s rajta kívül nem fog szeretni senkise.
Becsüld meg jól azt az aranykarikát,
mert cserébe hagytad el az édesanyád.
(Ismeretlen szerző)


Folytasd dolgod, képezd magad, komolyan vedd minden nap terhét!
Szerencse aztán jön majd magától, nyer bő okulást tapasztalásból.
(Ismeretlen szerző)


Ha boldoggá akarsz tenni valakit ne gyarapítsd a vagyonát, csökkentsd a vágyait.
(Ismeretlen szerző)


Ha kilépsz az életbe, élj sok boldog évet,
szeress te is úgy bennünket, mint ahogy mi téged.
(Ismeretlen szerző)


Induljunk vígan és remélve,
a boldog szép jövő elébe
miénk a föld a nap alatt,
míg szívünk bátor és szabad.
(Ismeretlen szerző)


Jobb arra használni az eszedet, hogy elviseld azokat a csapásokat,
amelyek érnek, mint előrelátni olyanokat, amelyek érhetnek.
(Ismeretlen szerző)


Karodba hajtom szerető szívem.
Rád bízom most már az életem.
Mi leszünk már csak, te meg én,
és boldogan haladunk egy biztos cél felé.
(Ismeretlen szerző)


Kis hajó az élet tengerén,
ketten vagyunk, csak te meg én,
viharban, forró napsütésben.
Halálig együtt az élet tengerében
szeretni kell, nagyon szeretni.
s minden vihart könnyebb elviselni.
S ha majd egyszer véget ér az élet,
utolsó mondatom: Szeretlek téged!
(Ismeretlen szerző)


Két lélek, két ifjú szív.
Van-e szebb, mint mikor egymást meglelik?
Két lélek, amit a szeretet összeköt.
Olyan kapocs ez, amely örök!
(Ismeretlen szerző)


Kétségeid, titkos vágyaid, emlékeid magamhoz veszem.
Így könnyebb nekem.
A nehezét reád bízom: boldogulj velem.
(Ismeretlen szerző)


Kísérjen az öröm, kerüljön a bánat, siker koronázza további munkádat.
(Ismeretlen szerző)


Köszönöm az életnek, hogy téged megadott,
köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott,
áldom az utat, amelyre most léptünk
vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk.
(Ismeretlen szerző)


Meghajtom magamat szerelmes szívedhez,
lehajtom fejem szerény életedhez.
Életem öröme vígságod legyen,
s bánatunk és fájdalmunk is közös legyen.
(Ismeretlen szerző)


Megpróbáltam udvarolni egy napon,
de szívemet megbántották nagyon.
A lány, akinek udvaroltam,
úgy érezte, durva voltam.
Aztán elkezdtem kacsintani,
füttyenteni, integetni,
s azóta ez a lány és én,
itt állunk a házasság küszöbén.
(Ismeretlen szerző)


Megérteni egymást örömben, szenvedésben,
segíteni ha csak egy szóval, egy gondolattal is,
nagyobb művészet, mint végig barangolni a világot,
gazdagnak lenni és szórni a pénzt.
Mert lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék
és legszebb öröm, amit egymásnak adhatunk,
s, amiért nem tudjuk elégszer mondani, hogy „Köszönöm”.
(Ismeretlen szerző)


Minél kevesebbet ér valaki, annál kevesebbre tart másokat.
(Ismeretlen szerző)


Ne kedvetlenedjünk el! A házasságkötések száma még mindig felülmúlja a válásokét.
(Ismeretlen szerző)


Nem az a baj, ha az ember veszít, téved vagy kudarc éri.
Az a baj, ha egyszer sem nevet közben.
(Ismeretlen szerző)


Nemcsak azért szeretlek, ami vagy hanem amivé válok, amikor velem vagy.
Nemcsak azért szeretlek, amivé magad tetted, de azért is amit velem teszel.
Szeretlek, mert többet tettél bármely krédónál:
Tetted hogy jól érezzem magam és jobban bármily végzetnél,
tetted, hogy éljek boldogan.
Egyetlen érintés nélkül tetted ezt, szavak nélkül, jelek nélkül.
A lényed volt az, amely ezt művelte. S talán épp ebben áll a barátság.
(Ismeretlen szerző)


Sorsomat veled megosztom,
bánatod legyen bánatom.
Ha öröm ér, ha fájdalom,
felét magamra vállalom
(Ismeretlen szerző)


Szeretem nevedet, szeretem lelkedet, szeretem testedet,
szeretem, hogy engem szeretsz, szeretem a szerelmet veled.
Szeretlek.
(Ismeretlen szerző)


Szeretni annyit jelent, hogy a másik fontosabb, mint te magad.
(Ismeretlen szerző)


Szeretni és szeretve lenni olyan, mintha kétfelől sütne ránk a nap.
(Ismeretlen szerző)


Te valaki vagy a világban, de valakinek te vagy a világ.
(Ismeretlen szerző)


Természetesen sok hibám van, ha benned kevés a szeretet.
(Ismeretlen szerző)


Tiszteld az embert, szeresd a szépet, tanulj meg küzdeni mert ez az élet.
(Ismeretlen szerző)


Tégy örökké boldoggá engemet,
néked adom tiszta lelkemet.
Légy hozzám kedves és türelmes,
mert együtt élni csak így érdemes.
(Ismeretlen szerző)


Veled boldog vagyok,
veled szelíd vagyok,
veled erős vagyok,
veled nyugodt vagyok,
veled mindig mosolygok,
veled én, énmagam vagyok,
nincs többé olyan, hogy nélküled,
tervem és jövőm van veled.
(Ismeretlen szerző)


És beleborzongok, látván, hogy nélküled éltem.
(Ismeretlen szerző)


Minden további ötletet szívesen várunk az info@vofelycentrum.hu e-mail címre!

…Vissza

Comments are closed.